Na sudovima u SBK počele “Sedmice sudske nagodbe”

 

 

Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV)  u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se provođenje aktivnosti “Sedmice sudske nagodbe”. Ova aktivnost provodi se do 17. oktobra ove godine i u Općinskom sudu Travnik i  Kantonalnom sudu u Novom Travniku.

-Cilj organizovanja “Sedmica sudske nagodbe” jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka, te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.  – saopćeno je iz sudova.

kantonalni_sud_novi_travnik1

Iz sudova su uputili poziv stranakama  da u navedenom periodu pristupe sudu, te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Sve zainteresirane stranke koje žele na ovaj način riješiti svoje predmete mogu to učiniti na način da informišu postupajućeg sudiju samostalno ili da preko svog zastupnika upute pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe.

Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji, ali i jednostavniji  i jeftiniji  postupak, poručuju iz pravosudnih institucija.