Obavještenja

Obavijest o produžetku roka Javnog poziva za izradu logotipa turističke destinacije općine Travnik

Obavještavamo Vas da Turistička zajednica Općine Travnik produžava rok za Javni poziv za izradu logotipa turističke destinacije Travnik. Rok se produžava zbog malog broja prijava u skladu sa pozivom da bi se iz kvantiteta prijedloga mogla izvršiti kvalitativna selekcija.

 

 

Dospjeli radovi po Javnom pozivu će biti predmet odabira u nastavku tj. produžetku Javnog poziva. Novi rok za dostavu prijedloga rješenja je do petka, 15.09.2023.godine  do 15,00 sati. Ostali uvjeti i Informacije iz javnog poziva ostaju nepromjenjeni.

 

Raspisan Javni poziv za izradu logotipa turističke destinacije Travnik