Obavještenja

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima sa područja općine Travnik

Općina Travnik obavještava poljoprivredne proizvođače sa područja općine, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da su, shodno članu 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (“Sl. novine F BIH”, broj 42/08) obavezni izvršiti ažuriranje podataka u navedenim Registrima za 2024. godinu.

Ažuriranje će se vršiti najkasnije do 31.03.2024. godine. Tek po izvršenom ažuriranju poljoprivrednici mogu preuzeti obrasce P1, potrebne za podnošenje zahtjeva za novčane podrške.

Klijenti koji ne ažuriraju podatke u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčane podrške u 2024. godini.

Poljoprivredni proizvođači koji nisu upisani u navedene Registre, a planiraju podnositi zahtjeve za novčane podrške u 2024. godini, obavezni su upisati se do 31.03.2024. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu (zgrada Đerdan), kancelarija broj 5, ili na broj telefona 030/511-277, lokal 244.

 

(Općina Travnik)