Oglasi

Objavljen Javni poziv za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik u 2017.godini.

Načenik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, objavio je  Javni poziv za učešće u programu obilježavanja  Dana općine Travnik u 2017.godini. Na ovaj način počele su pripreme za obilježavanje Dana općine Travnik koji je 21. marta 2017. godine.

Iz općine Travnik pozvali su sve javne ustanove, nevladine organizacije, udruženja građana, sportske klubove, privredne subjekte, neformalne grupe građana, pojedince i svi zainteresovane da daju prijedloge za određene aktivnosti i manifestacije i na taj način se aktivno uključe u kreiranje prijedloga Programa obilježavanja Dana općine Travnik.

Planirano je da aktivnosti traju od 20. do 30. marta/ožujka  2017. godine, na cijeloj teritoriji općine Travnik.

Zainteresirani mogu svoje  prijedloge aktivnosti dostaviti do 20. februara/veljače , uz kratki opis sadržaja, lokaciju, vrijeme održavanja, broj učesnika i kontakt (tel. ili mail) na adresu: Općina Travnik – ured načelnika, Konatur bb Travnik ili na e-mail [email protected] sa naznakom „Za učešće u programu obilježavanja Dana općine Travnik 2017.godine“.

 

Sa prošlogodišnjeg obilježavanja Dana općine Travnik: