BiznisInvesticije

Odabrano novih 16 potencijalnih stanara poslovnog inkubatora „Beezone“

Uz pomoć EU i ILO, mladi poduzetnici će, naredna dva mjeseca, sudjelovati na seminarima i radionicama, nakon čega će biti izabrane i podržane ideje u vrijednosti do 10.000 KM

 

 

Nakon okončanja drugog Javnog poziva za inovativne poslovne ideje u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, prošle sedmice je u prostorijama poslovnog inkubatora BeeZone u Travniku održan prvi radni sastanak sa potencijalnim stanarima ovog poslovnog inkubatora.

 

REZ agencija je sa svojim partnerima, nakon zaključenja ovog Javnog poziva, izabrala novih 16 poslovnih ideja, čiji podnosioci će u narednom periodu, kroz učešće na seminarima i radionicama te ideje razrađivati ali i ispitivati njihovu održivost na tržištu.

 

Na ovaj način mladi poduzetnici će dobiti priliku da u pozitivnom poduzetničkom okruženju razviju svoje ideje ali i stvore nove poslove kroz edukaciju, mentorstvo, finansijsku podršku kao i podršku u marketinškim aktivnostima.

Komisija za odabir projekata će na samom kraju ovog idejnog i edukativnog ciklusa saslušati sve ideje i one najbolje, koje imaju potencijal rasta podržati u vrijednosti do 10.000 KM.

 

U okviru prvog Javnog poziva ove vrste podržano je pet ideja u vrijednosti od po 10.000 KM, koje su već u fazi osnivanja ili su osnovane i posluju na području općine Travnik.