Travnik

Održano 2. Regionalno takmičenje studenata prava

U organizaciji Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, u Travniku je danas održano 2. Regionalno  takmičenje studenata  pravnih fakulteta u simulaciji suđenja. Uz domaćine, studente Fakulteta pravnih nauka  Sveučilišta Vitez, na takmičenju su učestovali   i  studenti  prava sa Univerziteta za poslovne studije iz Banja Luke, Univerziteta za poslovne studije Istično Sarajevo, Univerziteta PIM iz Banja Luke i Internacionalnog univerziteta iz Novog Pazara.

-Ovo je spoj teorije i prakse i nadam se da će polučiti rezultate. Ovaj vid studiranja kroz pravnu kliniku je dobar jer vas približava praksi. Vi još u vrijem studiranja imate priliku vidjeti kako se to radi u krivičnoj i građanskoj oblasti. – kazao je studentima mr. Marinko Jurčević, bivši državni tužilac koji je rukovodio takmičenjem.

Ekipe su simulirale suđenje u slučajevima iz oblasti krivično-procesnog, porodičnog, radnog i nasljednog prava.