Kult ART

Održano predavanje i radionica „Put do pozitivnog self- koncepta”

U okviru aktivnosti PS MAYA – Educational Center, u saradnji sa JU Centar za kulturu općine Travnik, večeras je  održano  drugo po redu predavanje/radionica na temu “Put do pozitivnog self-koncepta”. Predavač je bila diplomirani pedagog- psiholog Nedžla Kadić.

 

Da podajetimo, radi se o seriji edukacija neformalnog obrazovanja za djecu i mlade koje imaju za cilj unaprijediti, kultivisati i pomoći pri razumijevanju određenih procesa njihovog odrastanja.

U ovoj psihološkoj radionici/predavanju učestvovale su učenice  osnovih škola sa područja općine Travnik, koje su imale priliku da, njihovim jezikom, spoznaju o važnosti i vrijednosti zdravog samopouzdanja, načina na koji se ono stiče, prenosi i kontorliše, te o prednostima samopouzdanja važnim u odnosima sa drugima. Naučili su mnoge pojmove, te otvorile se o onome što njima odgovara ili smeta u odnosima sa drugima.

-Ovo je posebno važno za njiihov uzrast. Zdrava komunikacija, slušanje, te razgovor o situacijama u kojima se nalaze, uz objašnjavanje procesa.  – istaknula je psihologinja  Nedžla Kadić, ističući kako je  iznimno zadovoljna interakcijom i načinom na koje su mi se otvorile u razgovoru.

Ovo je bila prava radionica povjerenja PS MAYA- Educational Center nastavlja dalje sa predavanjima neformalnog obrazovanja. Već 19. oktobra 2020. godine u 19:00 sati  u Centru za kulturu Općine Travnik  možete poslušati odlično predavanje o metodama uspješne komunikacije sa aspekta menadžmenta obrazovanja, o tome koliko zaista znamo komunicirati, te o online komuniciranju koje je važno kako za mlade, tako i za odrasle.