Centralna Bosna

Okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“

U okviru manifestacije „Meokrnje 2023. godine“, 12. septembra 2023. godine, na dan kada je prvi put u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992 – 1995 oslobođeno Meokrnje, održat će se Okrugli sto „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ na temu „Antifašistička borba u Travničkom kraju u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992 – 1995” čime se završva ovogodišnja manifestacije.

 

 

Okrugli sto organizuje se drugi put za redom sa ciljem da u narednim godinama postane tradicionalno mjesto okupljanja akademske zajednice Bosne i Hercegovine.

Značaj Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ i snažna poruka koja se posljednjih godina šalje, prevashodno sa platoa Meokrnja, o trajnoj borbi naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine protiv fašizma i neofašizma prepoznali su istinski antifašisti i patriote, borci za slobodu, jednakopravnost i pravdu koji će svojim naučnim radovima doprinjeti da istina i samo istina bude trajno zapisana i sačuvana.

Svoj doprinos u organizaciji Okruglog stola u svojstvu predsjednika Naučnog odbora daje član Ratnog predsjedništva BiH akademik Mirko Pejanović i prof. dr. Selmo Cikotić, potpredsjednik Naučnog odbora koji su odredile tematske cjeline i okvire Okruglog stola. Autori referata na Okruglom stolu su: prof. dr. Željko Šain, Sead Đulić, prof. dr. Sead Turčalo, Remzija Šiljak, Vildana Selimbegović, prof. dr. Asim Mujkić, docent dr. Dženan Dautović, mr. sc. Ajdin Muhedinović, Mirzada Vrbanjac i dr. sc. Vahid Karavelić.

Organizacioni odbor manifestacije „Meokrnje 2023. godine“ sa načelnikom Općine Travnik dr. sc. Kenanom Dautovićem u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora daje maksimalan doprinos u organizaciji Okruglog stola koji će održati u Amfiteatru Internacionalnog univeziteta u Travniku.

Važno je istaknuti da je prioritetan cilj da aktivno učešće u radu Okruglog stola imaju učenici trećih i četvrtih razreda srednjih škola na području Općine Travnik jer u budućnosti, mlađi naraštaji treba da šire antifašizam kao civilizacijsku tekovinu i da budu nosioci širenja antifašizma.

Nakon izlaganja referata i kratke diskusije Organizacioni odbor promovisat će Zbornik radova sa prvog Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“ koji je održan 2022. godine.