Općina Travnik prva u SBK potpisala ugovor  Provedbi plana za prevenciju i sprečavanje korupcije

Načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić danas je u prisustvu predstavnice Antikorupcijske mreže Account, Mirhunise Bektaš iz Udruženja KAM Zenica,  potpisao Ugovor o realizaciji Akcionog plana  za prevenciju i sprečavanje korupcije za period 2018 – 2020. godina.

Ovaj projekat podržan je od strane Fondacije Infohouse Sarajevo, a Travnik je prva općina u Srednjobosanskom kantonu koja je potpisala ovaj ugovor.

-Sve ovo treba da proizvede cilj da se stvori jedan transparentniji odnos prema korisnicima usluga lokalne samouprave da napravimo jedan sistem koji će prevenirati eventualne koruptivne radnje i koji će ukoliko se one dese, sankcionisati se kroz propisane procedure. –  rekao je načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić.

Kako je istaknula Aida Daul, sekretar Općine Travnik i član antikorupcijskog tima, sve pristigle prijave će pored članova tima razmatrati i predstavnici pravosudnih institucija i nevladinog sektora kako bi cijeli proces bio što transparentniji.

-Općina Travnik je prva općina na području Srednjobosanskog kantona koja je napravila ovaj akcioni plan i u samu implementaciju uključila monitoriong i evaluaciju, što će reći da će pored lokalne uprave i članova tima za izradu a kasnije i implementaciju ovog dokumenta biti uključene i druge institucije javne uprave i nevladin sektor. – rekla je  Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja „KAM“ iz Zenice, koje je jedno od članova antikoruptivne mreže „Account“.