Centralna BosnaInfo

Vlada SBK prihvatila povećanje koeficijenata za zdravstvo

Nakon što je na danšnjoj sjednici Vlade SBK/KSB ministar zdravstva i socijalne politike, Nikola Grubešić informisao članove Vlade  o pregovorima sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstvenih radnika SBK, podržan je njegov prijedlog o povećanju koeficijenata za zdravstvene radnike.

 

Vlada SBK/KSB podržala prijedlog ministra Grubešića da satnica zdravstvenim radnicima u SBK bude povećana sa 2,31 na 2,35, a da fond sati ostane 37,5 sedmično.   Novi kolektivni ugovor sa Nezavisnim strukovnim sindikatom zdravstevnih radnika i Sindikatom doktora medicine i stomatologije bit će zaključen do 31. decembra tako da bi bio na snazi od 1. januara 2019. godine.

To znači da bi povećanje satnice stupilo na snagu naredne godine. Dva prehodna kolektivna ugovora i dva nova koja bi trebala biti sklopljena do kraja ove godine ukupno bi koštala 11 miliona KM, a finansijska stabilnost Zavoda za zdravstveno osguranje ne bi došla u pitanje.

Ministar Grubešić  predložio je i  mjera kada su u pitanju subvencije za osiguranike kojima su  potrebna ortopedska pomagala.