Centralna BosnaInfo

Općinski sud u Travniku vodi brigu o osobama sa invaliditetom

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, u svijetu se obilježava svakog 3. decembra od 1992. godine.

 

 

Pored osnovnih ljudskih prava, ovog dana se promoviše i društvena osjetljivost za probleme koje u prosjeku ima oko 15 posto svjetske populacije.

Općinski sud u Travniku je, nastojeći da olakša pristup zgradi suda, za osobe sa invaliditetom i umanjenim tjelesnim mogućnosti, izvršio izgradnju ulaza u zgradu suda, proširenje ulaza u prijemne kancelarije i kancelarije ZK ureda, kancelariju za ovjeru dokumenata, postavljeni su prilagođeni držači na zidove kancelarija, potom uklanjanje podnih prepreka (pragova), izgradnju pristupačnog mokrog čvora, te adaptaciju jedne sudnice, a u skladu sa važećim standardima.

Sudnica je nazvana „Multifunkcionalnom sudnicom“, te su u zgradi suda postavljena obilježja i oznake , kako se kretati u pravcu ove sudnice, a pozivi strankama u postupku također su dopunjeni sa uputama na koji način obavijestiti sud ukoliko je stranka u postupku osoba sa invaliditetom ili umanjenim tjelesnim sposobnostima, kako bi se suđenje organiziralo u multifunkcionalnoj sudnici.

U toku je postavljanje obilježja za slijepa i slabovidna lica.

– Ovim aktivnostima smo imali namjeru da pokažemo naše razumijevanje problema i našu društvenu osjetljivost prema osobama sa invaliditetom, te da na ovaj način obilježimo 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. -saopćili su iz Općinskog suda u Travniku.