Kultura

Promovisana knjiga “Etnolingvistički slojevi bosanske leksike“

Sinoć je u Gradskoj biblioteci Travnik u okviru kulturne manifestacije „Dani šejha Abdulvehaba Ilhamije Žepčaka 2022.“ upriličena promocija knjige pod nazivom „Etnolingvistički slojevi bosanske leksike“ autora prof. dr. Alena Kalajdžije, naučnog savjetnika u Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu.

 

Pored preko 70 objavljenih radova, učešća na više od 50 naučnih konferencija i simpozija, preko 30 recenziranih udžbenika za predmet Bosanski jezik i književnost za osnovne i srednje škole, njegova
knjiga „Etnolingvistički slojevi bosanske leksike“ četvrta je po redu i predstavlja interdisciplinarno istraživanje u okviru savremenih i historijskih jezičkih disciplina (etnolingvistike, etimologije, onomatologije, dijalektologije i leksikologije) u kombinaciji s drugim humanističkim disciplinama (etnologijom, historiografijom, arheologijom).

Istraživanje je rađeno na primjeru građe jugoistočnobosanskog govornog tipa – lokalitet Pazalje i ovo djelo tretira nekoliko bitnih segmenata istraživanja na mikro-prostoru jugoistočne Bosne: onomastiku (toponimi i antroponimi – koji su opisani sa stanovišta onomastičkih istraživanja), historiju književnog jezika (fenomen srednjovjekovnog, starobosanskog jezika epitafskog lapidarnog sadržaja – što podrazumijeva filološku analizu jednog starobosanskog epitafa sa stećka Tvrtka i Ruže Milcarić) te vremenski i teritorijalno raslojenu leksiku (lokalizme i dijalektizme – koji se posmatraju iz perspektive razvoja oblika, značenja i poređenja prema drugim bosanskim dijalektima, slavenskim i drugim susjednim jezicima).

 

U monografiji su uvrštene i fotografije koje ilustriraju pojedine zanimljive segmente istraživanja (fotografije stećaka, lokaliteta i drugih artefakata).

Knjiga je objavljena u Institutu 2021. godine, a o knjizi je govorio doc. dr. Jasmin Hodžić, viši naučni saradnik na Institutu za jezik Univerziteta u Sarajevu i sadašnji direktor Instituta.

Promociju je moderirala doc. dr. Amela Bajrić.