Počinje “Kreativni ljetni raspust”

U okviru edukativne platforme Edu.Kul.Centar i ideje projekta “Kreativni raspust” potpomognutog od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta vlade Srednjobosanskog kantona, počinje i “Kreativni ljetni raspust”.

 

 

Djeca, školarci imat će priliku da od 5-9. augusta 2019. godine od 10-13h u prostorijama Centra za kulturu općine Travnik, razvijaju svoje vještine i kompetencije, spoznaju sebe, svoje emocije, te kroz kreativne književne radionice, igru u pokretu, razvijaju kulturu usmenog izražavanja, osjećaj timskog rada, tolerancije, liderske vještine, a samim time dobro se zabave i druže.

Projekat „Kreativni raspust“  već treću godinu za redom zaokuplja veliku pažnju, kako javnosti, tako i sudionika, aktera – djece. Ono što je posebno važno jeste da se prilikom evaluacije uoče kvantitativni pokazatelji zadovoljstva, kako same djece, tako i roditelja. Kako ističu, djeci se pruža prilika da se druže i kroz igru nauče nešto novo, razvijaju kreativnost i inovativnost, osjećaj odgovornosti, te potiču stvaralačke sposobnosti.  Sveobuhvati cilj “Kreativnog raspusta” jeste osigurati djeci kreativni i kvalitetan prostor za učenje kroz zabavu.

Da podsjetimo, Centar za kulturu Travnik sprovodi projekat “Kreativnog raspusta” kako u zimskom, tako i u ljetnom periodu. Ovog ljeta, školarcima će biti pružene radionice koje podstiču kreativno mišljenje kao ključno obilježje savremene nastave. Radionice će voditi stručna lica, dokazana u nastavi, dr. Maja Đurić i prof. Almira Tarakčija.