Travnik

Potpredsjednica F BiH posjetila pravoslavnu crkvu u Travniku

 

Potpredsjednica Federacije BiH Melika Mahmutbegović posjetila je danas  pravoslavnu crkvu Uspenja Presvete Bogorodice u Travniku, gdje je sa travničkim parohom Goranom Živkovićem razgovarala o načinima zaustavljanja urušavanja ovog nacionalnog spomenika BiH, izgrađenog 1854. godine.

Mahmutbegović je  kazala da pravoslavna crkva u Travniku nije samo vjerski objekt, nego spomenik koji svjedoči o bogatstvu bh. kulture i povijesti, naglašavajući kako je u interesu cijele zajednice da se aktivno uključi u njeno spašavanje.

– Očuvanje ovog bogatstva je obaveza svih naroda, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost – kazala je Mahmutbegović, obećavajući financijsku pomoć u okviru mogućnosti svoga proračuna, kao i da će od entitetskih vlada i svih nadležnih instutucija zatražiti da se uključe u očuvanje pravoslavnog hrama u Travniku.

Ističući da je crkva u Travniku u vrlo lošem stanju, paroh Goran Živković je podsjestio da je bila nužna sanacija njenih temelja, ali da time radovi nisu završeni.

Živković je naglasio da vlaga u crkvi ugrožava, kako ikonostas koji je jedinstven u BiH, tako i ikone poznatog akademskog slikar Romana Petrovića.

 

pravoslavna_crkva_travnik

Objekat u lošem stanju

 

Crkva Uspenja presvete Bogorodice u Travniku nalazi u lošem konstruktivnom stanju zbog prisustva velikih vertikalnih pukotina na južnom i sjevernom podužnom zidu, vidljivih iz unutrašnjosti. Osim toga, u unutrašnjosti ove crkve je vidljiva velika pukotina između svoda i zapadnog poprečnog zida. Statika objekta je očito poremećena i prijeti opasnost od konstruktivnog kolapsa.

 

 Historija pravoslavne crkve

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice je pravoslavna crkva u Travniku.  Podignuta je 1854. godine, uz odobrenje osmanske uprave, na zemljištu koje je poklonio veleposjednik Šemsibeg Ibrahimpašić Kukavčić. Ni projektantovo ni graditeljevo ime nije poznato. Ikone na zidovima crkve oslikao je poznati akademski slikar Roman Petrović od 1927. do 1940. godine.