Student Info

Predstavnici akademskog i administrativnog osoblja IUT posjetili Kazimieras Simonavičius univerzitet u Vilniusu

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, Alisa Salkić, saradnica na Pravnom fakultetu, Internacionalnog univerziteta Travnik  i Lejla Skopljak, saradnik za informisanje Internacionalnog univerziteta Travnik su boravile u Vilniusu, u Litvaniji. U srijedu, 29.3.2017.g. Alisa Salkić je održala predavanja studentima  Kazimieras Simonavičius univerziteta na teme „Ustav“ i „Ljudska prava“ dok je Lejla Skopljak posjetila Službu za komuniciranje i marketing u okviru stručnog osposobljavanja.

Saradnja između ova dva univerziteta će i dalje biti usmjerena ne samo na programe mobilnosti studenata i akademskog i ne-akademskog osoblja, već i na konkretnu povezanost fakulteta naših univerziteta sa ciljem zajedničkog rada na unaprjeđenju kurikuluma i realizacije zajedničkih nastavno-naučnih programa i naučno istraživačkih projekata.

 Internacionalni univerzitet Travnik podržava mobilnost studenta, akademskog i ne-akademskog osoblja IUT-a sa ciljem implementacije  slogana „Za život prepun mogućnosti“ razumijevajući ozbiljnost neposredne prepoznatljivosti kvaliteta naših  profesora, saradnika i osoblja, ali i studenata ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, već i Evrope i cijeloga svijeta.

 

(PR služba  IUT)