Centralna BosnaInfoIzdvojeno

Premijer Lendo: U 2018.godini nas očekuje racionalizacija u obrazovanju i zdravstvu!

Za Vladu Srednjobosanskog kanona 2017. godina  je bila stabilizirajuća godina, ističe kantonalni premijer Tahir Lendo, unaglašavajući  kako je stanje finansija stabilno, a akumulirani deficit predhodnih vlada je značajno smanjen.

 

– Bila je to  jedna uspješna, stabilizirajuća godina. Vlada nije imala nekih neriješivih problema i djelovala je sa visokim stepenom saglasnosti. Odluke gotovo sve su donesene jednoglasno bez preglasavanja. Imali smo visoki konsenzus kod donošenja važnih odluka za ovaj Kanton. Finansijski mi stojimo stabilno. – naglašava premijer Lendo.

U Novoj 2018-oj godini pred Vladom Srednjobosanskog kantona su procesi racionalizacije i reorganizacije u oblasti obrazovanja i zdravstva.

 

 

-To su najveće reformske odluke jer želimo unaprijediti ta dva sektora. Moramo izmjeniti i dopuniti određene zakone i konačno definisati šta je to javna ustanova u obrazovanju, šta je to odjeljenje i donijeti standard o broju učenika. Reforme su nužne u oblasti srednjeg obrazovanje jer  tamo očekujemo smanjen broj upisanih učenika i mora se riješiti pitanje viška uposlenih. – izjavio je premijer SBK, Tahir Lendo.

 

 Status bolnica u SBK

 

Problem postojanje pet bolnica i njihove registracije prisutan je u SBK već godinama. Aktuelna Vlada i ministarstvo zdravstva odlučili su rješavati ovaj problem za razliku od predhodnika, ali i federalnog nivoa vlasti koji godinama nije riješio oblast sekundarne zdrvstvene zaštite.  Prvi korak u rješavanju ovog problema bit će preuzimanje osnivačkih prava.

-Nakon tog mi moramo u tim ustanovama izabrati legalne i legitimne organe, od upravnih odbora do direktora. Nakon toga krenuli bi u racionalizaciju i pravljenje jedne funkcionalne organizacije bolničkih kapaciteta u našem Kantonu. –  rekao je Lendo.

 

 

Niskoakumulativna privreda

U Vladi SBK svjesnu su činjenice i statistike koja kaže da građani ovog dijela BiH imaju najniže prosječne plaće. Posljedica je to strukture privrede koja je uglavnom niskoakumulativna.

-Teško je imati visoke prosječne plate u tekstilnoj i industriji kože i obuće. U posljednje vrijeme vidan je prelazak iz te niskoakumulativne u kumulativnu privredu i sve je veći broj dobrih pogona pa možemo očekivati porast prosječne plaće na jedan zadovoljavajući nivo. – kazao je premijer Lendo.