Info

Prije tri decenije osnovan je 7. Korpus Armije R BiH

Na današnji dan, 7. aprila 1994. godine, iz Travnika je poslan prvi operativni izvještaj sa oznakom 7. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je to početak “najmlađeg i najljućeg Korpusa” u Armiji R BiH koji je i prvi rasformiran potpisivanjem Mirovnog sporazuma.

Za kratko vrijeme djelovanja  ostao je zlatnim slovima uspisan u historiju zbog svojih oslobodilačkih operacija.

Ratni put 7. Korpusa počeo je od Meokrnja i Travnika, preko operacija Kupres, Vlašić, te oslobađanja Donjeg Vakufa i kasnijih oslobodilačkih pohoda u Bosanskoj Krajini.

General Mehmeda Alagića, komandant 7. Korpusa prilikom sa smotre jedinica u Travniku je kazao:

– Ja imam najbolje borce na svijetu! –

Nakon toga uslijedila je čudesna vojna operacijea i skidanje “kape Republike Srpske” na Vlašiću i drugi oslobodilački pohodi.