Konkursi

Raspisan konkurs za upis studenata na Sveučilištu “Vitez” u akademskoj 2018/2019. godini

Na temelju članka 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (Sl. novine SBK/KSB br.4/13) i članka 65. Statuta Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ” Vitez, u skladu s Odlukom o upisu studenata u akademsku 2018/2019. godinu, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ” Vitez, uz prethodnu Odluku Vlade SBK/KSB, br.: 03-38-732/18, od 18.06.2018.godine, raspisuje

 

 

N A T J E Č A J / K O N K U R S

za upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu na I., II. i III. ciklus studija

 

Raspisuje se natječaj/konkurs za upis studenata u akademsku 2018/2019. godinu za sljedeće fakultete Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez:

 

  1. Fakultet poslovne ekonomije

Smjer: Poduzetnički menadžment (3+2) i (4+1)

Smjer: Financije, računovodstvo i revizija (4+1)

 

2.Fakultet pravnih nauka

Smjer: Opće pravo (3+2) i (4+1)

Smjer: Krivično – financijsko pravo (4+1) (realizira se samo na I. ciklusu)

 

3.Fakultet informacijskih tehnologija

Smjer: Poslovna informatika (3+2) i (4+1)

Smjer: Informacijske tehnologije (3+2) i (4+1)

 

4.Fakultet zdravstvenih studija (realizira se samo na I. i II. ciklusu)

Smjer: Sestrinstvo (3+2) i (4+1)

Smjer: Fizioterapija i radna terapija (3+2) i (4+1)

Smjer: Sanitarni inženjering (3+2) i (4+1)

 

Pravo sudjelovanja na natječaju/konkursu, pod jednakim uvjetima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani. Pristupnici koji nisu završili školovanje u Bosni i Hercegovini dužni su dostaviti nostrifikaciju obrazovne isprave.

 

Pristupnici koji su studirali ili studiraju na drugoj visokoškolskoj ustanovi, a žele se upisati na neki od studija navedenih u natječaju/konkursu, trebaju dostaviti i dokumente o prethodno završenim ciklusima ili razdobljima studija (ispisnicu, potvrdu o položenim ispitima i Nastavni plan i program).

 

Na starije godine studija upisat će se studenti u skladu s položenim ispitima iz prethodne godine  i ispunjavanjem uvjeta za upis u II.  i III. godinu studija.

 

Pravo upisa na prvi ciklus studija imaju kandidati sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju.

Prvi ciklus studija po Bolonjskom procesu traje tri (šest semestara) odnosno četiri godine (osam semestara) ovisno o studijskom programu koji student odabere.

 

Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju studenti koji su završili prvi ciklus studija, stekli diplomu dodiplomskog studija koja se vrednuje s 240 ECTS bodova.

Magistarski studij se organizira u skladu s Bolonjskim procesom kao II. ciklus studiranja i traje jednu godinu (dva semestra).

 

Pravo prijave na natječaj/konkurs za upis na treći ciklus studija imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra i ostvarili minimalnu prosječnu ocjenu osam (8). Ukoliko je prosječna ocjena niža od osam (8), tada doktorant dostavlja dvije preporuke profesora s matičnog fakulteta.

 

Doktorski studij se organizira u skladu s Bolonjskim procesom kao III. ciklus studiranja i traje tri godine (šest semestara).

 

Uz uredno popunjenu prijavu  za upis, potrebno je dostaviti:

 

Studenti koji se upisuju na I. godinu prvog  ciklusa studija:

– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole

– izvadak iz matične knjige rođenih

– kopiju osobne iskaznice/lične karte

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu

– dvije fotografije (4×6 cm)

– četiri fotografije za studente Fakulteta zdravstvenih studija

– sanitarnu knjižicu za studente Fakulteta zdravstvenih studija

 

Studenti koji se upisuju na magistarski studij:

– kratki životopis (curriculum vitae)

– diplomu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole

– diplomu I. ciklusa studija

– uvjerenje o položenim ispitima

– izvadak iz matične knjige rođenih

– kopiju osobne iskaznice/lične karte

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu

– dvije fotografije (4×6 cm)

 

Studenti koji se upisuju na doktorski studij prilažu:

– kratki životopis (curriculum vitae)

– diplomu I. ciklusa studija

– diplomu II. ciklusa studija

– uvjerenje o položenim ispitima na I. i II. ciklusu studija

– izvadak iz matične knjige rođenih

– kopiju osobne iskaznice/lične karte

– potvrdu (uvjerenje) o prebivalištu ili boravištu

– dvije fotografije (4×6 cm)

 

Prijave za upis s potrebnom dokumentacijom u originalu ili ovjerenom prijepisu moguće je predati osobno u Studentsku službu Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ Vitez, Školska 23, 72270 Travnik, svakim radnim danom između 8:00 i 15:00 sati.

 

Prijave za upis primaju se do 16.10.2018. godine. Za upis nije predviđen prijemni ispit.

 

Za sve studente I. godine, upisane u akademskoj 2018/2019. godini, bit će organizirana pripremna praktična nastava. Termin će biti objavljen na oglasnoj ploči  i na web stranici Sveučilišta/Univerziteta. Više informacija o iskustvu iz prethodne godine pogledajte na www.unvi.edu.ba

 

Sveučilište/Univerzitet „VITEZ“ Vitez Broj redovnih studenata 1. g. Broj izvanrednih studenata 1. g. Broj stranih studenata 1.g. Broj studenata II.ciklusa Broj studenata III. ciklusa
Fakultet poslovne ekonomije 108 90 90 72 18
Fakultet inforamcijskih tehnologija 78 65 65 30 13
Fakultet pravnih nauka 33 28 28 22 6
Fakultet zdravstvenih studija 87 73 73 58 /

 

Predavači na Sveučilištu/Univerzitetu su poznati i afirmirani profesori, koji su garant kvalitetnom i uspješnom studiju. Imena profesora kao i detaljnije informacije o Sveučilištu/Univerzitetu, fakultetima i smjerovima, obavijesti o upisu i uvjetima za upis, možete naći na web stranici www.unvi.edu.ba ili na telefon:

 

Studentska služba:

Tel. 030/509 – 750,  509-761,  509-762  i  509-764

Fax. 030/509-759

e – mail: [email protected]

 

Kontakt za magistarski i doktorski studij:

Mirsada Salkica, tel. 030/509 -763, e-mail: [email protected]

Školarina se može platiti u  nekoliko rata.