Izdvojeno

Saradnica Internacionalnog Univerziteta Travnik održala predavanje na Kaunas fakultetu Vilinus

 

U okviru Erasmus+ programa mobilnosti, na Kaunas fakultetu Vilinus univerziteta iz Litvanije, saradnica Ekonomskog fakulteta, Internacionalnog univerziteta Travnik, doktorantica, Mr. sc. Dalila Goran  održala je predavanje studentima drugog ciklusa studija smijer „Poslovna ekonomija“ na temu Globalni marketing.

Dan kasnije  bila na prijemu kod  dekana  Kaunas Fakulteta iz Kaunasa, Vilnius Univerziteta, gdje je imala srdačan i otvoren razgovor sa domaćinima, dekanom, Assoc. Prof. Dr Kęstutis Driauny i Zamjenicom dekana, prof.dr. Jadvyga Krumiene.

Internacionalni univerzitet Travnik podržava akademsko osoblje IUT-a sa ciljem implementacije  slogana „Za život prepun mogućnosti“ razumijevajući ozbiljnost neposredne prepoznatljivosti kvaliteta naših profesora, saradnika i osoblja ne samo na prostorima Bosne i Hercegovine, već i Evrope i cijeloga svijeta.