Politika

SDP BiH: Sramotan i neozbiljan čin Vlade SBK!

Vlada SBK/KSB na 28. redovnoj sjednici, održanoj 12. maja 2016. godine na prijedlog Ministarstva finansija, dala je saglasnost za pokretanje procedure dugoročnog kreditnog zaduženja kod komercijalnih banaka u iznosu od 12.000.000,00 ( dvanaest miliona ) KM za izmirenje izvršnih sudskih presuda državnih službenika i namještenika u MUP-u , pravosudnim institucijama i obrazovanju po osnovu radno pravnih odnosa, odnosno po osnovu Kolektivnog ugovora. Ovakav potez SDA i HDZ Vlade SBK/KSB je sramotan i neozbiljan, jer u vremenu kada je ekonomska situacija na našem Kantonu, kao i u cjelokupnoj državi BiH, izuzetno teška još jedno kreditno zaduženje poreskih obveznika je sraman čin. Ozbiljnost SDA i HDZ Vlade SBK/KSB ogleda se i u činjenici da i nakon 72 sata od održavanja 28. sjednice Vlada SBK/KSB nije izdala sopštenje za javnost na svojoj službenoj stranici, što govori o transparentnosti iste, a do informacije o kreditnom zaduženju OO SDP BiH Travnik došla je od KO SDP BiH SBK/KSB i putem sredstava informisanja koji prate rad Vlade.

Umjesto da SDA i HDZ Vlada SBK/KSB ispoštuje svoja predizborna obećanja o smanjenju administracije na način penzionisanja državnih službenika i namještenika i raspodjelom poslova na već uposlene, a što je i u skladu sa famoznom Agendom federalnog premijera Novalića, nastavlja sa prijemom novouposlenih, smještajući svoje podobne kadrove i obezbjeđujući glasačku mašineriju za prestojeće lokalne izbore. Smanjenjem broja uposlenih kroz penzionisanje stvara se preduslov za povećanje plaće uposlenih u državnim institucijama, što je objektivno potreba, stvaranje boljih uslova rada, kao i izmirenje izvršnih sudskih presuda. Javnost SBK/KSB treba da zna da su obaveze po osnovu izvršnih sudskih presuda na našem Kantonu nastale u periodu od 2002. do 2010. godine, kada je Vlada SBK/KSB, na čelu sa Salkom Selmanom, neprikosnovenim kadrom SDA, dovela budžet SBK/KSB u deficit, kojeg se, nažalost, i do dana današnjeg nije riješila, a uposlenicima po svim osnovama umanjila primanja. Općinska organizacija SDP BiH Travnik podržava svaki način rješenja izvršnih sudskih presuda, ali ne kroz kreditno zaduženje, jer postoje i drugi načini, od zaustavljanja ugovora o djelu za koje Vlada kontinuirano daje saglasnost, zaustavljanja kupovine luksuznih automobila za potrebe ministara, kao i smanjenju i drugih rashoda u budžetu SBK/KSB,  a povećanju prihoda kroz naplatu koncesija, direktnih prihoda budžeta koji čine budžet SBK/KSB samo sa 15 %.  SDA i HDZ Vlada SBK/KSB , kao i sve Vlade u BIH, svoje budžete grade na prihodima od PDV-a povećanjem akciza na visikotarifnu robu, a niti jednog momenta niko ne razmišlja u ovođenju diferencijalne stope PDV-a, kojom bi osnovne životne namirnice, lijekovi  i školski udžbenici imali nultu stopu PDV-a, nego o kreditnom zaduženju koje će otplaćivati buduće generacije koje bježe iz Bosne i Hercegovine         „trbuhom za kruhom “, jer ovdje, nažalost, nema ni kruha, a ni kolača.

(OO SDP BiH Travnik)