U Travniku obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije

 

U  Travniku je obilježen 9. decembar – Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Ovaj događaj dio je aktivnosti koje Općina Travnik provodi na izradi Akcionog plana borbe protiv korupcij,  a na osnovu potpisanog Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta pod nazivom“Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i općina na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“..Ovaj Memorandum načelnik Admir Hadžiemrić potpisao je sa Fondacijom INFOHAUS.

Projekat je  inace je rezultat Ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Centra za razvoj medija i analize(CRMA) za realizaciji projekta“Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT“.

Radni tim za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije razmatrao pristigle prijave i preporuke za sprječavanje korupcije.Općina iskazala svoju spremnost da spriječi pojavu korupcije ipoziva građane da daju svoj doprinos ovim aktivnostima.

U narednom periodu, kroz realizaciju projekta, pored postojećih mehanizama, Općina Travnik će usvojiti i niz novih mehanizama za postupanje sa anonimnim prijavama.

Na konferenciji za novinare uručene su i nagrade za učenike koji su napisali najbolje radove na temu borbe protiv korupcije. Nagrađeni su učenici Mješovite srednje škole Travnik: Enver Suljić i Kenan Dobrić.