Kultura

Uži izbor za „Književnu nagradu Andrićevih dana“

Nakon provedenog postupka stručnog vrednovanja pristiglih prijedloga u skladu s uslovima Javnog konkursa u uži izbor za „Književnu nagradu Andrićevih dana“, Komisija u sastavu: prof. dr. Perina Meić, predsjednica, prof. dr. Muris Bajramović i doc. dr. Dženan Kos, članovi, odabrala je sljedeće prijedloge:

 

„U kasno ljeto“, Magdalena Blažević, Fraktura, Zaprešić, Hrvatska, 2022.
„Trojica za Kartal“, Miljenko Jergović, Fraktura, Zaprešić, Hrvatska, 2022.
„Sakupljač slova“, Edin Urjan Kukavica, Planjax komerc, Tešanj, Bosna i Hercegovina, 2022.

 

 

 

Nagrada se dodjeljuje za književno djelo prvi put objavljeno u prethodnoj godini na području Bosne i Hercegovine i u zemljama bosanskohercegovačke dijaspore na jednom od jezika naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, čiji su autori državljani Bosne i Hercegovine, kao i građani porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Svečana dodjela „Književne nagrade Andrićevih dana“ pod pokroviteljstvom načelnika Općine Travnik prof. dr. Kenana Dautovića bit će upriličena 9. novembra / studenog 2023. godine u okviru programa kulturne manifestacije „Andrićevi dani 2023“ u Travniku.

 

(Javna ustanova Gradska biblioteka Travnik)