Centralna BosnaInfo

Vlada SBK investirala u zdravstveni sektor 3,5 miliona KM

 

Na jednoj od posljednjih sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona, na prijedlog ministra zdravstva i socijalne politike Nikole Grubešića (HDZ BiH), pokrenuta je procedura nabavke dijagnostičke opreme za tri bolnice u Travniku. Kada se saberu sve investicije koje je realizovala ili realizuje Vlada SBK u prošloj i ovoj godini u sektoru javnog zdravstva, dolazi se do ukupne sume  od  3,5 miliona KM.

-Radi se o dva CT uređaja sa određenim dodatcima za Bolnice u Travniku i Novoj Biloj, te digitalnog RTG aparata za Bolnicu za plućne bolesti i TBC u Travniku. Riječ o investiciji od 1,2 miliona maraka. U okviru ove nabavke pokrenuta i procedura za nabavku uređaja za zbrinjavanje opasnog infektivnog otpada. Računamo da ćemo sa 500.000 KM nabaviti dva uređaja za zbrinjavanje medicinskog otpada. Jedan uređaj će zamjeniti postojeći u Travniku, a jedan će biti instaliran u Vrbasku regiju gdje imamo ćetiri Doma zdravlja i dvije bolnice. – pojasnio je ministar Grubešić.

U toku je i informatizacija zdravstvenog sektora u srednjoj Bosni, a riječ o projektu vrijednom oko 800.000 KM. Posebna pažnja posvećena je poticajima za javne zdravstvene ustanove za zapošljavanje mladih liječnika.

-Tokom godine smo zaposlili osam doktora medicine i za taj projekat je izdvojeno 160.000 KM i danas nemamo niti jednog doktora medicine evidentiranog na Zavodu za zapošljavanje. Želimo zadržati mladi educirani kadar i omogućiti im dalje usavršvanje. – ističe ministar Nikola Grubešić.

Na objektima javnih zdravstveni institucija izvršeni su građevinski zahvati što je finansirala Vlada SBK, a ispunjena je i obaveza saniranja deficita u Zavodu za zdravstveno osiguranje zašto je utrošeno 550.000 KM.

 

 Jedinstveno slučaj u F BiH

Sve što je investirano u oblast javnog zdravstva na području Srednjobosanskog kantona neće teretiti javne zdravstvene ustanove.

-Bitno je napomenuti da uloženih 3,5 miliona KM neće teretiti niti jednu zdravstvenu ustanovi ni Zavod za javno zdravstvo niti jednu konvertibilnu marku! Ovo je jedna čista dokapitaliczacija ili transfer budžetskih sredstava prema javnom zdravstvenom sektoru. Ovo je jedinstven slučaj u F BiH da se ovako velika sredstva izdvajaju iz budžeta Kantona. – naglašava ministar Grubešić.

Interesantno je naglastiti kako najveći bolnički kapaciteti smješteni na području općine Travnik koji pružaju usluge za stanovnike SBK posluju bez gubitaka, što je rijetkost u zdravstvenom sektoru u BiH.