Vlada SBK utvrdila Nacrt budžeta za narednu godinu

 

Vlada Srednjobosanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici na prijedlog ministra finansija, Zorana Markovića utvrdila je Nacrt budžeta za narednu godinu u visini od 174,3 miliona konvertibilnih maraka i uputila ga u skupštinsku proceduru.

-To su sredstva koja su planirana da se prikupe i potroše u narednoj godini, ali mi očekujemo blagi suficit. Ove godine imamo punjenje budžeta za 3 posto veće od rebalansirnog budžeta za 2016.godinu. – kazao je ministar Marković.

Primjedbe na budžet imao je ministar unutrašnjih poslova Feliks Vidović jer nisu planirana sredstva za plaće kadeta koji bi trebali biti zaposleni u MUP-u Srednjobosanskog kantona, ali ministar Marković tvrdi da to neće biti problem i da će do prijedloga budžeta sve biti riješeno.

-Mi u MUP-u SBK uvijek imamo ostvarenje prihoda manje od  planiranog. Iz tih sredstava ćemo prebroditi probleme. Nedostaje 883 hiljade KM, ali s obzirom na 1.050 zaposlenih i na one koji odlaze u penziju, zaposlene koji su na bolovanju,  ta sredstva se mogu prikupiti jer na godišnjem nivou tako se uštedi oko 650 hiljada maraka. – pojasnio je ministar Marković.

On je budžet okarakterisao kao razvojni jer su povećana sredstva za poticaje.