Centralna BosnaInfo

Zaključci Upravnog odbora ODB „Srednja Bosna“

 

Zaključci sa sastanka Upravnog Odbora ODB „Srednja Bosna“ SBK održanog 1.8. 2017 god.  u zgradi Vlade SBK-a.

 

1. Upravni Odbor ODB „Srednja Bosna“ podržava integralna i sistemska rješenja za pripadnike boračke populacije proistekle iz odbrambeno oslobodilalkog rata 1992-1995 godine, sa prioritetom rješavanja i iznalaženja sistemskog rješenja za nezbrinute i nezaposlene demobilisane borace.

 

2. Upravni Odbor podržava aktivnosti Saveza Boraca F BiH u koordinciji četiri temeljne boračke organizacije, kao i aktivnosi koje su vođene sa ministarstvom za boračka pitanja vlade F BiH na iznalaženju sistemskih i trajnih rješenja za demobilisane borce.

 

3. Upravni Odbor upućuje inicijativu za održavanje sjednice Upravnog Odbora Saveza Boraca F BiH na kojoj će se izanalizirati postojeća situacija u kojoj se nalazi Savez Boraca F BiH, odnosi u okviru djelovanja koordinacije četiri temeljne boračke organizacije F BiH kao u uloga Saveza u toj koordinaciji,odnos i koordinacija sa mionistarstvom za boračka pitanja vlade F BiH a sve sa ciljem efikasnog i cjelovitog rješavanja problematike demobilisanih boraca.

 

4. Upravni Odbor obavezuje sve organe i članice organizacije da pristupe ažuriranju evidencije članstva, izrade potpune baze podataka za svakog člana sa inicijativom sprovođenja ove aktivnosti i na nivou Saveza Boraca F BiH.

 

Sastanku su prisustvovali ministar za borčka pitanja u Vladi F BiH  Salko Bukvarević, premijer SBK Tahir Lendo, pomoćnik direktora Uprave za boračka pitanja SBK-a Nedžib Ahmić, v.d. predsjednika Saveza Boraca F BiH  Nijaz Hodžić,predsjednici TBO Đemka Đelilović, Ekrem Julardžija, Ismet Čogić-Gari.

Predsjednik

Nevzudin Vihrić