Travnik

CEM realizovao još jednu akciju „18+“

Centar za edukaciju mladih (CEM) u saradnji sa Policijskom stanicom Travnik, 12. maja/svibnja 2016. godine, realizovao je još jednu „Akciju 18+“. U okviru akcije, volonterke i volonteri CEM-a su obišli supermarkete u Travniku i pozvali trgovce da ne prodaju alkoholna pića maloljetnicima. Podsjetili su ih na odredbe Zakona o unutrašnjoj trgovini Federacije BiH, koji izričito zabranjuje prodaju alkoholnih pića maloljetnim osobama i propisuje novčane kazne za fizička i pravna lica, u slučaju kršenja tih zabrana.

Akciji se priključio i policijski službenik Policijske stanice Travnik, koja ove aktivnosti realizuje u okviru projekta „Rad policije u zajednici“, te je napomenuo da, prema Zakonu o javnom redu i miru SBK, policijski službenici također mogu kazniti fizička i pravna lica koja prodaju alkohol maloljetnicima.

Akcija upozoravanja trgovaca na poštivanje zakona je preduzeta zbog činjenice da upravo oni snose najveću odgovornost za prodaju alkohola maloljetnicima, jer su u direktom kontaktu sa kupcima i u najvćeoj mjeri od njih zavisi da li će maloljetna osoba moći kupiti alkoholno piće.

CEM još jednom poziva sve trgovačke objekte da poštuju Zakon o unutrašnjoj trgovini FBiH i da od svake osobe koja pokušava kupiti alkohol, a izgleda kao maloljetnik, zatraži identifikacioni dokument.