Turizam

Novoosnovana Turistička zajdnica Općine Travnik već pokrenula tri projekta

Novoosnovana Turistička zajednica Općine Travnik već radi na tri projekta, kazao je Samer Dolovac, direktor Turističke zajednice Općine Travnik predstavljajući aktivnosti na prvoj konferenciji za novinare. Riječ je o projektima brendiranja Općine Travnik kao turističke destinacije, izradi Registra privatnih izdavača i izradi Odluke o komunalnom redu za Vlašić.

 

 

O zakonskoj regulativi koja je predhodila i novoj zakonskoj regulativi koja je omogućila osnivanje turističkih zajednica u općinama govorio je Dragan Martić, predsjednik Turističkog vijeća TZ Općine Travnik koji je istaknuo kako su ovu mogućnost za sada iskoristile općine Travnik i Jajce. O ciljevima i nužnosti osnivanja Turističke zajednice u Travniku govorio je Anto Bilić, presjedavajući Skupštine TZ Općine Travnik.

Ibrahim Indžić, predsjednik Nadzornog odbora TZ Općine Travnik najavio je skoro aktiviranje Turističkog informativnog centra u Donjoj čaršiji.

Na konferenciji za novinare najavljeno je i skoro otvaranje prostorija Turističke zajednice, te brojne druge aktivnosti. Opširnije pogledajte u videu.