Obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja nije obaveza, nego mogućnost!

Interes za predškolskim odgojem i obrazovanjem u posljednje dvije decenije intenzivno raste kako na području Europske unije tako i u Bosni i Hercegovini, a samim tim i na  području Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Kanton). Razdoblje od rođenja do šeste godine života temelj je cjelokupnoga razvoja ljudskoga bića i njegova života. Uspjeh u školi, zdravstveno stanje, razvoj na kognitivnom i emocionalnom planu, želja za znanjem i učenjem, odnos prema drugima i društvu, potreba za kreativnim doprinosom te i ostale odlike čovjeka utemeljuju se do šeste godine njegova života.

„Utrka je već napola pretrčana prije nego što djeca krenu u školu“.

 

Sabor Kantona Središnja Bosna sredinom 2017. godine donio je Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (”Službene novine Kantona Središnja Bosna”, broj 10/17) čijim smo donošenjem stvorili zakonske pretpostavke za uvođenje i realizaciju Obveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja (OPOB program) u godini pred polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim programom predškolskoga odgoja i obrazovanja, a kojemu je cilj kvalitetna priprema djeteta za svakodnevne izazove, školu, kao i njegovu uspješnu prilagodbu školskim obvezama.

 

Katica Čerkez, ministrica obrazovanja SBK/KSB

 

Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu: Ministarstvo obrazovanja), uz podršku Vlade Kantona Središnja Bosna kao i međunarodne nevladine organizacije Save the Children, pokrenulo je određene aktivnosti u skladu s predmetnim Zakonom koji nalaže da već nakon jedne godine od donošenja Zakona Ministarstvo obrazovanja pokrene nužne aktivnosti na uvođenju OPOB programa kako bi se potpuni obuhvat tim Programom ostvario u 2019./2020. školskoj godini.

U razdoblju od donošenja Zakona do danas Ministarstvo obrazovanja radilo je na donošenju provedbenih dokumenta (Cjeloviti razvojni program predškolskog odgoja i obrazovanja, OPOB program u trajanju najmanje 150 sati) i jačanju kadrovskih i materijalnih potencijala na području Kantona. Kada govorimo o jačanju  kadrovskih i materijalnih uvjeta, uspjeli smo zahvaljujući organizaciji Save the Children opremiti 26 prostora (učionica) u ruralnim sredinama ili sredinama gdje nemamo predškolske ustanove te educirati 54 nastavnika za provođenje OPOB programa.

 

U proteklom razdoblju obavljeni su i razgovori o mogućim modelima provođenja OPOB programa na svakoj općini Kantona uzimajući u obzir posebnosti svake općine u pogledu prostorne disperzije te prostornih i kadrovskih uvjeta koji su prisutni na svakom konkretnom području. Iskazujemo zahvalnost svim sudionicima razgovora, osobito rukovoditeljima javnih predškolskih ustanova, rukovoditeljima osnovnih škola te općinskim načelnicima i njihovim službama koji su pokazale interes da pomognu u mnogim segmentima po pitanju uvođenja OPOB programa.

 

Ministarstvo obrazovanja ovim putem želi informirati javnost, osobito roditelje djece  koja u tekućoj godini do 1. lipnja 2018. godine pune šest godina i time postaju zakonski obveznici za upis u prvi razred redovite osnovne škole u 2018./2019. školskoj godini, kako ove godine pohađanje OPOB- programa za njihovu djecu nije obvezno i isti nisu dužni pohađati.

 

U dogovoru s Vladom Kantona Središnja Bosna Ministarstvo obrazovanja, u skladu s člankom 18. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, žurno će predložiti model ostvarivanja OPOB programa u 2017./2018. školskoj godini, i pohađanje Programa neće biti obveza nego mogućnost (u skladu s objektivnim prilikama) u onim predškolskim ili odgojno-obrazovnim ustanovama koje imaju primjerene prostorne uvjete i kvalitetan kadar za ostvarivanje Programa.

 

Ministarstvo obrazovanja na ovaj način želi razvijati kapacitete postojećih predškolskih ustanova, izbjeći dodatnu školarizaciju i razbiti moguće predrasude roditelja o preranom i nepotrebnom opterećenju njihove djece koja osim dodatnih obveza neće dobiti kvalitetu niti osvijestiti paradigmu kojoj težimo.

 

U sljedećem razdoblju Ministarstvo obrazovanja, koristeći planirana financijska sredstva iz Proračuna Kantona Središnja Bosna, kao i u suradnji s nevladinim organizacijama koje su spremne podržati našu težnju za podizanjem kvalitete predškolskoga odgoja i obrazovanja, radit će na stvaranju svih potrebnih uvjeta (donošenje nužnih podzakonskih akata, osiguranje financijskih sredstava, edukacija, didaktičko-metodička opremljenost, inkluzivnost odgojno-obrazovnih ustanova i dr.) kako bi smo već od početka 2018./2019. školske godine bili spremni na što reprezentativniji obuhvat Obveznim programom predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu na području Kantona.

 

Predškolski odgoj i obrazovanje integralni je dio odgojno-obrazovnog sustava na području Kantona koji traži osiguranje optimalnih uvjeta za svako dijete, da do polaska u školu, razvija i ostvaruje svoje potencijale do maksimuma preko različitih, visokokvalitetnih, sveobuhvatnih i inkluzivnih programa predškolskoga odgoja i obrazovanja.

 

Katica Čerkez, ministrica obrazovanja SBK/KSB)