Travnik danas

Održana konstituirajuća sjednica Naučnog odbora Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“

U Velikoj  sali Općine Travnik održana je konstituirajuća sjednica Naučnog odbora Okruglog stola „Meokrnje – simbol borbe protiv fašizma“  i Organizacionog odbora manifestacije „Meokrnje 2023. godine“. Na konstituirajućoj sjednici Naučnog odbora za predsjednika izabran je akademik Mirko Pejanović, a za potpredsjednika prof. dr. Selmo  Cikotić.

 

 

Tokom sjednice Naučnog odbora definisane su teme Okruglog stola koji će se održati 12. septembra 2023. godine pod nazivom “Antifašistička borba u Travničkom kraju u Drugom svjetskom ratu i Odbrambeno – oslobodilačkom ratu 1992-1995”.

Na konstituirajućoj sjednici Organizacionog odbora manifestacije „Meokrnje 2023. godine“ za predsjednika Organizacionog odbora izabran dr. sc. Kenan Dautović, dok je za potpredsjednika Admir Hadžiemrić. Organizacioni odbor broji 31 člana u čijem su sastavu predstavnici boračkih organizacija sa područja SBK/KSB i Općine Travnik proistekli iz Drugog svjetskog rata i Odbrambeno oslobodilačkog rata 1992-1995, predstavnci Mjesne zajednice i predstavnici udruženja MDD “Rahmet; Regionalni odbor Travnik, GSS Travnik; UŽ “Emina ” Turbe, bez čije pomoći i podrške ova manifestacija u organizacionom dijelu ne bi bila tako uspješna. Na konstituirajućoj sjednici potvrđeni su i počasni članovi Organizacionog odbora manifestacije “Meokrnje 2023. godine”, akademik Mirko Pejanović, potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti BiH,  Tahir Lendo, premijer Kantona, Ljubinka Atanasijević, zamjenica presjedavajućeg Skupštine SBK/KSB, prof. dr. Selmo Cikotić, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje ratnih zločina  međunarodnih odnosa Univerziteta Sarajevo.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

 

Pomoć i podrška akademske zajednice u dijelu organizacije Okruglog stola vrlo je značajna i ovom prilikom dr. sc. Kenan Dautović u svojstvu predsjednika Organizacionog odbora izrazio je zahvalnost akademiku Mirku Pejanoviću i prof. dr. Selmi Cikotiću na aktinom učešću i radu. Na sjednici Organizacionog odbora razmatran je plan aktivnosti i dogovorena zaduženja iz razloga što se radi o izuzetno složenoj organizaciji manifestacije.

 

         Press služba manifestacije

         „Meokrnje 2023. godine“