TravničaniUspješni

Travničanin Ahmed Palić predavač na Academy387 Sarajevo

-Academy387 je novi koncept prenosa znanja i vještina, modeliran po najuspješnijim američkim edukacijskim platformama. Cilj nam je u najkraćem roku osposobiti osoblje za konstantne izazove koje nameće oblast informacionih tehnologija, te učiniti ih kompetitivnim na tržištu rada. –  istaknuo  je Edin Saračević, osnivač HUB387 prilikom osnivanja.

 

 

Cilj Academy387 je stvaranje edukativne platforme koja će kroz intenzivne i praktično orijentirane kurseve prenositi znanja i vještine neophodne da bi domaći IT profesionalci uspjeli na globalnom tržištu. Predavače će činiti dokazani stručnjaci iz cijelog svijeta, iz različitih oblasti relevantnih za IT biznis.

Projekat koji je pokrenut na Academy387 je također i Statistička obrada podataka u SPSS-u, osnovni i napredni nivo.

Kurs će voditi upravo Ahmed Palić, Travničanin, inače profesor matematike i informatike, te viši asistent iz oblasti matematike i statistike na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku.

Bachelor i magistarske studije iz navedenih oblasti završava na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku sa 22 godine. Trenutno je na doktorskom studiju iz oblasti matematike – uža naučna oblast statistika. Kao demostrator, od 2014. godine, a potom kao asistent bavi se nastavom u visokom obrazovanju, na predmetima Matematička analiza I, Matematička analiza II, Matematička analiza III, Statistika i vjerovatnoća, Kvantitativne metode, Realna analiza, Fourierova analiza. Od 2021.godine radi kao viši asistent na navedenim predmetima, uključujući i predmet Statistika i kvantitativne metode. Statistikom se bavi od 2014.godine, te je u razdoblju od 2014. do 2021.godine bio angažiran u nekoliko firmi na poslovima vanjskog stručnog saradnika za istraživanja i statistiku. Do sada ima objavljenih 14 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima u oblasti matematike i statistike. Učestvovao je na brojnim konferencijama i seminarima u državi i inostanstvu. Uz podršku matičnog Univerziteta pokrenuo je Prvu školu matematike u Travniku, a potom uz podršku akademske zajednice organizirao Prvu matematičku olimpijadu Srednje/Središnje Bosne, te Drugu matematičku olimpijadu Srednje/Središnje Bosne. Od prošle  godine akademska zajednica bogatija je za novu konferenciju, a to je Statistička konferencija SSE 2022 održana u Travniku u maju. U sklopu dana Općine Travnik ove godine 2023, a uz podršku matičnog Univerziteta radi na promociji matematike kroz projekat Treće matematičke olimpijade, gdje je učešće uzelo preko 70 srednjoškolaca. Radi trenutno na projektima dodatnog osnaživanja statistike, ali i matematike općenito. Član je Društva matematičara Srbije, te član Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine Sarajevo kao mladi naučnik. Jedan od glavnih ciljeva u skorijoj budućosti je završetak doktorskog studija, a budućnost vidi u stalnom stručnom i naučnom usavršavanju.

Spomenuti Kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vježbi i primjera sa kojima ćete se sresti u budućem radu.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u? Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vježbi i primjera sa kojima ćete se sresti u budućem radu.

Tokom kursa ćete naučiti kako da kreirate bazu podataka, kako da pristupite procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što vam je potrebno, a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

Link je dostupan: https://academy387.com/program/spss-osnovni-nivo