Centralna Bosna

Održana panel diskusija “Zajedno protiv nasilja”

Juče je u organizaciji Sveučilišta/Univerziteta “VITEZ”, u prostorijama Kamerne sceme Cemtra za kulturu Općine Travnik održana panel diskusija “Zajedno protiv nasilja”.

 

 

Cilj je bio okupiti stručnjake, predstavnike institucija, civilnog društva i građane kako bismo zajedno razgovarali o problemu nasilja, dijelili iskustva te promicali svijest o važnosti suradnje u rješavanju ovog ozbiljnog društvenog pitanja.

Diskusiji je prethodio performans Teatra Talija iz Novog Travnika.

Moderator panel diskusije bio je dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta, prof. dr. sc. Goran Šimić.

Partneri organiziranja panel diskusije bili su: TPO Fondacija, Općina Travnik, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike SBK/KSB, Ministarstvo pravosuđa i uprave SBK/KSB, Udruženje DONNA Bugojno, Centar za kulturu općine Travnik, teatar Talija Novi Travnik, ZZJZ SBK/KSB, Centar za mentalno zdravlje, Udruženja socijalnih radnika SBK/KSB.

Učesnici panel diskusije bili su:

  • doc.dr.sc. Rasema Okić, direktorica Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
  • Amra Kovačević, okupacioni terapeut Centra za mentalno zdravlje
  • Sabina Malanović, predstavnica Centra za socijalni rad Travnik,
  • mr.sc.Šemsudin Fuško, glavni kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva/tužiteljstva SBK/KSB Travnik
  • Rusmir Prohan, Načelnik sektora krim policije
  • mr.sc. Lejla Bešo-Haskić, profesorica JU Elči Ibrahim-pašine medrese u Travniku i Koordinatorica Odjela za brak i porodicu
  • mr. preč. Željko Marić, ravnatelj KŠC-a Petar Barbarić Travnik