Travnik

Općinsko vijeće Travnik na vanrednoj sjednici razmatra problem iseljavanja

 

Nakon višemjesečnog  čekanja Općinsko vijeće Travnik u ponedjeljak, 3.jula održat će vanrednu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda:  „Iseljavanje stanovništva, posebno mladih, Općine Travnik i BiH“.

Podsjećamo, vijećnik Socijaldemokratske partije  BiH (SDP BiH), Zoran Gazibarić, početkom februara ove godine predložio je održavanje posebne sjednice Općinskog vijeća na kojoj bi se razgovaralo samo o problemu iseljavanja sa područja općine. Vijećnici za prisustvo ovoj sjednici ne bi dobijali naknadu.

Iako je inicijativa prihvaćena, Kolegiji  Općinskog vijeća Travnik nakon više od četiri mjeseca se usaglasio oko zakazivanja sjednice.

Problem iseljavanja stanovništva u zemlje Evropske Unije u potrazi za boljim životom prisutan je u zemljama regije i u cijeloj BiH, a nije zaobišao ni srednju Bosnu i Općinu Travnik. Evidentan je odlazak stručnog liječničkog kadra i medicinskog kadra.