Travnik

Počela gradnja potpornog zida na Piroti

Travnička građevinska firma „Vlašić gradnja“ započela je radove na izgradnji potpornog zida sa lijeve strane rijeke Lašve, odmah pored mosta na Piroti. Radove u vrijednosti od 18.000 konvertibilnih maraka finansira Općina Travnik. Ovim projektom predviđena je izgradnja potpornog zida dužine 27 metara i prosječne visine tri metra. Cilj je osigurati dio obale pored mosta na kojem je prostornim planom predviđena gradnja velikog parkinga.

Inače, ovaj dio grad bio je pogođen i poplavom prije dvije godine pa će i u budućnosti biti neophodna dalja ulaganja u zaštitu od poplava.

Uz ranije  izgrađeni kružni tok, most na Piroti, te obnovu rasvjete koja je u toku i brojne privatne investicije ova gradska zona dobila je jedan sasvim novi i ljepši izgled.