ServisTravnik

Pravila ponašanja na dječijim igralištima u Travniku

U posljednja dva mjeseca intenzivirane su brojne aktivnosti na rekonstrukciji i uređenju dječijih igrališta.

 

 

Sve aktivnosti provode se u direktnoj saradnji sa mjesnim zajednicama upravo zbog činjenice da je naša zajednička odgovornost da najmlađe, kojima su namijenjena ova igrališta naučimo da se moraju poštovati i uspostavljena pravila ponašanja i odgovoran odnos prema javnoj imovini.

U Turbetu je, u saradnji sa mjesnom zajednicom rekonstruisano dječije igralište na lokaciji Bazeni sa sportskim terenom za odbojku na pijesku.

Na Kalibunaru je izvršena rekonstrukcija jednog dječijeg igrališta također u saradnji sa članovima mjesnom zajednicom, kao i u Mjesnoj zajednici zajednici Centar dječije igralište u parku kod Općine.

Danas je završena rekonstrukcija sa izmjenom podloge na dječijem igralištu kod Centralnog gradskog trga.

U narednim danima planirana je i aktivnost na rekonstrukciji igrališta kod Bagata.

Pored dječijih igrališta, također, ove godine su starijoj djeci stavljeni raspolaganje sportski tereni unutar kasarne.

Istovremeno sa rekonstrukcijom i uređenjem, uspostavljaju se i pravila ponašanja uz važnu napomenu da dječija igrališta nisu sportski tereni, te da se u te svrhe ne mogu koristiti.

Nažalost, svakodnevno imamo slučajeve vandalskog ponašanja i uništavanja mobilijara zbog čega će nadležni inspekcijski organi i komunalni redari pojačati nadzor nad korištenjem igrališta na području općine Travnk.

Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove općine Travnik apeluju na građane da ukažu svojoj djeci na važnost poštivanja uspostavljenih pravila, kako bi mobilijar na dječijim igralištima koristio naraštajima kojima je i namijenjen.