Sport

Preko 200 djevojčica i dječaka na BON-BON CUP-u Srednje Bosne

 

U organizaciji Sportskog saveza SBK,  a sa ciljem promocije sporta i zdravih stilova života organizovan je BOB-BON Cup Srednje Bosne u Gornjem Vakufu/Uskoplju na kojem je ućešće uzelo preko 200 djevojčica i dječaka uzrasta od 5 do 14 godina sa područja Općine Gornji Vakuf/Uskoplje.

U projekat BOB-BON Cupa Srednje Bosne uključene su sve općine SBK,  a prva općina u kojoj je ove godine održan BON-BON Cup Srednje Bosne je općina Gornji Vakuf/Uskoplje koja već duži niz godina podržava rad Sportskog saveza SBK i daje doprinos u realizaciji projekata kojima je osnovni cilj ostvarenje javnog interesa u skladu sa Zakonom o sportu SBK i BiH,  a to je masovnost i uključenost mladih u sport, odnosno bavljenje tjelesnom aktivnošću kao jednog od načina sprečavanja bolesti kardiovaskulrnog sistema, dijebetisa TIP-2 kao i drugih destruktivnih pojava koje prate sadašnje generacije kao što su upotreba opojnih sredstava i nedostatak kvalitetnog korištenja vremena i pretjerana ovisnost od društvenih mreža.

Ovom prilikom Sportski savez SBK domaćinama Općini Gornji Vakuf/Uskoplje poklonio je dio sporstke opreme za osnovne i srednje škole sa podrućju Općine i na taj način zahvalio se na podršci u radu Saveza.