Info

Promovisana knjiga “Patriotska liga u rađanju čuda bosanskog otpora”

Danas je u Velikoj sali Centra za kulturu općine Travnik promovisana knjiga “Patriotska liga u stvaranju čuda bosanskog otpora”.

 

Riječ je o svojevrsnoj monografiji napisanoj na 355 stranica u kojoj su 32 rada i 30 autora, a odnose se na formiranje Patriotske lige BIH (PL BiH) i njenu ulogu u nastanku i razvoju Armije Republike BiH.

„… u veoma složenim okolnostima, 10. juna 1991. godine vizionar Alija Izetbegović, okupio je ključne predstavnike bošnjačkog naroda da se definišu pravci djelovanja patriotskog fronta sa unutrašnjom organizacijom , sadržajima i zadacima na pripremi odbrane zemlje od sve izvjesnije velikosrpske agresije. U okrilju vodeće političke političke snage bošnjačkog korpusa stranke SDA, formirano je funkcionalno jezgro patriotskog fronta sa ciljem organiziranja priprema za odbranu Bosne i Hercegovine i opstojnosti svih njenih naroda i , u okviru „Patriotske lige“ koja je stala u odbranu svoje zemljesa pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava policije i djelovala sve do 9-tog, odnosno 15. aprila 1993. godine, kada ulazi u sastav Armije R BiH“ … zapisano je u monografiji „Patriotska liga u rađanju čuda bosanskog otpora“ .

Promotori su bili Tahir Lendo, dr. Amir Kliko, Atif Šaronjić, Šefko Hodžić, prof. dr. Kenan Dautović i Kemal Balihodžić. Moderator je bio Kenan Kavazović.

U metodološkom smislu radi se o zborniku radova ili svojevrsnoj monografiji koja na specifičan način nastoji oslikati dešavanja vezana za vrlo osjetljiva i turbulentna vremena bosanskohercegovače historije.” – kazao je, pored ostalog, u svojoj recenziji prof. dr. Kenan Dautović.

Urednik izdanja je Kemal Balihodžić, novinar, publicista, autor knjiga, kulturni radnik.