InfoStudent Info

Prva konferencija  u okviru Erasmus+ projekta Inclusion

U organizaciji Univerziteta u Travniku održana je dvodnevna konferencija u okviru Ersmus + projekta pod nazivom „Inclusion“, a posvećena je inkluziji u visokom obrazovanju. Cilj konferencije je predstaviti planove koji  objedinjuju ideju i uvođenje inkluzivne nastave i inkluzivnog pristupa učenju i poučavanju na univerzitetima.

 

U ovom projektu učestvuje 13 partnera, a iz naše zemlje to su Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Tuzli, Federalno ministarstvo obrazovanja i kulture, te Organizacija „Sarajevo susret kultura“.

Prema riječima doc. dr. Amre Tuzović sa Univerziteta u Travniku inkluzija predstavlja ukljičivanje svih osoba koje žele da ostvare pravo na visoko obrazovanje,a ne samo na predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

 

-Uradili smo nešto jako neobično i povezali Armeniju i BiH. Istraživanjima u projektu doznali smo da i u BiH i u Armeniji postoje realni problemi koji su bazirani na još uvijek nedefiniranom prostoru  kada govorimo o drugačijim i drugim. A drugačiji i drugi su oko nas bilo kome da pripadaju, manjinama, izbjeglicama ili osobama sa posebnim potrebama. Inkluzija predstavlja ulaz za sve one druge ili drugačije koji su zanemareni u prostoru u visokom obrazovanju. – kazao je dr. Dino Mujkić, predsjednik „Sarajevo susret kultura“ je od partnera projekta Inclusion

U radu konferencije učestvovali su partneri iz Armenije, Austrije, Belgije i Ujedinjenog Kraljevstva, profesori i studenti sa Univerziteta te iz BiH.