Centralna BosnaInfo

Skupština SBK: Budžet povećan kreditnim i sredstvima od indirektnih poreza

Skupština Srednjobosanskog kantona danas je, na  zasjedanju u Travniku, prihvatila je rebalans Budžeta Srednjobosanskog kantona. Rebalansom je budžet uvećan za 13.145.000 konvertibilnih maraka. Od ovog iznosa 12 miliona su sredstva od kredita, a 1.145.000 KM je iznos uvećanih sredstava od indirektnih poreza.

U nastavku zasjedanja zastupnici u Skupštini Srednjobsanskog kantona podržali su odluke o tri kreditna aranžmana koja je predložila Vlada Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 12 miliona KM.

Kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, SBK će se zadužiti 6 miliona KM, a sredstva će se korisiti za isplate po vansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama.

U istu svrhu ovaj kanton će se zadužiti kod UniCredit banke d.d. Mostar kroz dva kreditna aranžamana, jedan u iznosu od 4 miliona KM i drugi u iznosu od 2 miliona KM.