Skupština SBK odlučuje o kreditnom zaduženju SBK od 12 miliona maraka

Skupština Srednjobosanskog kantona (SBK) u ponedjeljak 19. septembra donijet će odluku o tri kreditna aranžmana koja je predložila Vlada Srednjobosanskog kantona u ukupnom iznosu od 12 miliona KM.

Kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, SBK će se zadužiti 6 miliona KM, a sredstva će se korisiti za isplate po vansudskim nagodbama o podmirenju obaveza iz izvršnih sudskih presuda, zaposlenicima u školstvu, unutarnjim poslovima, pravosudnim institucijama i naknade odvjetničkim kućama.

U istu svrhu ovaj kanton će se zadužiti kod UniCredit banka d.d. Mostar kroz dva kreditna aranžamana, jedan u iznosu od 4 miliona KM i drugi u iznosu od 2 miliona KM.

Pred zastupnicima će se u ponedjeljak naći i  Rebalans budžeta  Srednjobosanskog kantona za 2016.godinu po skraćenom postupaku kao i konačni Izvještaj o finansijskoj reviziji Budžeta Srednjobosanskog kantona  za 2015.godinu, te donošenje Odluke za imenovanje Općinskog javnog pravobranioca u OJP Travnik.