Centralna Bosna

Sve više djece i odraslih koji prose na ulicama srednjobosankih općina

Prema podacima MUP-a broj djece i odraslih koji se bave prosjačenjem u Srednjobosanskom kantonu je u porastu. S ciljem suzbijanja ove nezakonite društvene pojave, u Travniku je potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece. On bi nadležnima trebao olakšati borbu, a time zaštititi i prava djece.

 

 

-Protokol daje jasan hodogram postupanja u slučajevima kada postoji sumnja da je određeno dijete žrtva nekog oblika eksploatacije. I ono što je vrlo važno jeste da svakom profesionalcu daje jasne instrukcije kako i na koji način treba određenu radnju da preduzme, a da ona bude u najboljem interesu djeteta. – kazala je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja Zemlja djece.

 

U prošloj godini, MUP SBK-a evidentirao je ukupno 325 prekršaja prosjačenja, što je povećanje za 7 posto u odnosu na prethodne godine. Zakonom o prekršajima za ovo krivično djelo predviđene su i novčane kazne.

Cilj borbe je i jačanje svijesti građana o rizicima i posljedicama prosjačenja. Jer upravo oni često suosjećaju s prosjacima i pomoć njima smatraju dobrim djelom.