Student Info

Praksa za studente FZF Travnik u Lječilištu “Reumal” u Fojnici

U okviru plana i programa nastave na studiju FIZIOTERAPIJE na Farmaceutsko – zdravstvenom fakultetu, Univerziteta u Travniku, studenti od sada obavljaju stručnu praksu i u Lječilištu “Reumal” u Fojnici.

 

Praksa se odvija dva puta sedmično te tokom iste imaju priliku da se upoznaju i da sprovode terapijske postupke koristeći fizioterapijske agense kao i kineziterapijske modalitete.

Tokom obavljanja stručne prakse studenti će imati mogućnost da se upoznaju sa principima i načinima rada na svim odjelima fizioterapije ovog lječilišta.

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript