Travnik

Travnički fond za mlade uputio poziv organizacijama i neformalnim grupama

 

Travnički fond za mlade raspisuje poziv za prijem projektnih prijedloga mladih ljudi sa područja općine Travnik. Ako imate ideju kojom želite unaprijediti svoju lokalnu zajednicu ili dati svoj doprinos poboljšanju kvaliteta života mladih ljudi, onda je ovo prava prilika za vas.

Travnički fond za mlade je program Centra za edukaciju mladih, vođen od strane mladih, koji radi sa ciljem da drugim mladim ljudima omogući sprovođenje njihovih ideja. Pruža priliku mladima da sami kreiraju i sprovode projekte u njihovim lokalnim zajednicama u okviru budžeta do 500 KM.

Funkcija Fonda nije samo da dodjeljuje novac projektima mladih, već i da podržava i osposobljava mlade da, kroz ovaj proces, doprinose razvoju zajednice, kao i razvoju svojih sposobnosti. Fond daje punu odgovornost u ruke mladih ljudi, kroz proces donošenja odluka o davanju novčanih sredstava, kojima podržavaju ideje mladih u regiji.

Imaš od 15 do 30 godina?

Imaš ideju u vrijednosti do 500 KM?

Ideja je iz oblasti ekologije, kulture, sporta, umjetnosti ili edukacije?

Upoznat si sa radom CEM-a?

Član si neke organizacije ili neformalne grupe?

Organizacija ili neformalna grupa djeluje na području općine Travnik?

PRIJAVI SE!

Travnički fond za mlade vam daje priliku da svoje ideje sprovedete u djelo.

Popunjen aplikacijski obrazac, zajedno za potrebnim dokumentima, možete poslati na e-mail adresu [email protected], najkasnije do  07.07.2017. godine do 16:00 sati.