Centralna BosnaInfo

Umjesto Koletivnog ugovora prosvjetarima prijelazno rješenje i odluka

 

Vlada Srednjobosanskog kantona na posljednjoj sjednici  usvojila je Odluku o primjeni odredbi Kolektivnog ugovora za oblast obrazovanja koja će  biti prijelazno rješenje do potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju.

Ovom odlukom, primjenjivat će se odredbe ranije važećih granskih kolektivnih ugovora koje se odnose na visinu koeficijenata za obračun plaća i naknada za godišnji odmor, te visinu otpremnina i nakanda za tešku bolest i invaliditet.

– Proces se odugovlači bez potrebe. Ova odluka je prijelaznog karaktera  i ja ne bih htjela dočekati jesen sa štrajkom prosvjetnih radnika. Nema potrebe da dalje odugovlačimo. Važno je da ponovo sjednemo za sto i da to ispregovaramo do kraja.  – kazala je ministrica obrazovanja Katica Čerkez .

Kantonalni premijer Tahir Lendo  upozorio je da postoje ozbiljne primjedbe da dijelovi novih kolektivnih ugovora, o kojem je pregovarano sa sindikatima u proteklom razdoblju, nisu u skladu sa zakonima o radu, te sa zakonima o osnovnom i srednjem obrazovanju.

 

Manji prihodi od planiranih

 

Na jučerašnjoj sjednici usvojen je Izvještaj  o izvršenju budžeta SBK za prvi kvartal  ove godine, u kojem je navedeno da je u tom razdoblju ostvareno oko 40,8 miliona KM prihoda, što je manje od planiranog.

U istom razdoblju rashodi su iznosili oko 40 miliona  KM, od čega je 27,2 miliona KM utrošeno za za plaće i naknade budžetskih  korisnika.