Vijećnik Siniša Dukić podnio inicjativu za produženje radnog vremena ugostiteljima

Vijećnik Siniša Dukić (SDP BiH)  na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Travnik podnio je Inicijativu o pokretanju procedura za izmjene i dopune Član 4. Odluke o radnom vremenu na području općine Travnik.

 

-Izmjene i dopune ovog Odluke ( Sl. Novine Općine Travnik broj 7/17) i člana 4. se odnose na radno vrijeme trgovina, ugostiteljskih i turistički objekti, obrtničke i srodne djelatnosti i potrebe da građanima, turistima i svim posjetiocima našeg Travnika ponudimo gostoprimstvo, a našim poduzetnicima način da ostvare dodatne prihode koji će se opet jednim dijelom vratiti u naš općinski budžet. Inicijativom želimo postići produženje radnog vremena za objekte i djelatnosti navedene u članu 4. i to u dijelu radnog vremena gdje predlažemo produženje tokom ljetnog perioda računanja vremena umjesto do 24:00 sati do 01:00 sati slijedećeg dana. – pojasnio je vijećnik Dukić.

Trgovine, ugostiteljski i turistički objekti, obrtničke i srodne djelatnosti posluju najmanje 6 dana u sedmici ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

Radno vrijeme traje najmanje 7 sati dnevno i utvrđuje se u intervalu od 06,00 do 01:00 sata slijedećeg dana u ljetnom periodu računanja vremena, odnosno od 06.00 sati do 23.00 sata u zimskom periodu računanja vremena.

Izuzetno, ako to zahtijevaju potrebe građana, Načelnik utvrđuje obavezu i raspored rada subjekata iz člana 1. ove Odluke u dane državnih i vjerskih praznika i nedjeljom.

Raspored radnog vremena poslovnih subjekata mora biti istaknut na vidnom mjestu na ulazu u poslovne prostorije.  Poslovni subjekti dužni su pridržavati se istaknutog rasporeda radnog vremena.