Centralna BosnaInfo

Bh.dijaspora osigurala donaciju za bolnice u domovini

 

Predstavnici Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i Integrium – Savez BiH udruženja u Švedskoj skupa sa predstavnikom Salgrenska IC VGR danas  su uručili donaciju u aparatima za anesteziju u JU Bolnica Travnik. Integrium – Savez BiH udruženja u Švedskoj osigurao je 21 aparat za anesteziju koji su namjenjeni za devet bolnica u Federaciji BiH.

-Jedan od Bošnjaka koji radi u Salgrenskoj, on se zove Ferid Krupić, je radio na tome d dobijemo ove aparate. Dobili smo povjerenje i ovo je jedan pilot projekat od koje zavisi da li ćemo kasniej nastaviti. Nke bolnice su to vrlo dobro uskladile i kada servis prođe one će to staviti u pogon. – kazala nam je Raza Kendić, predstavnica Saveza Integrium koji okuplja više bošnjačkih udruženja u Švedskoj.

Aparati su namjenjeni za bolnice u Goraždu, Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu, Bugojnu, Jajcu, Sanskom Mostu i Bihaću.

-Crveni križ kao globalna svjetska organizacija razvija saradnju sa mnogim organizacijama, kako u BiH, tako i izvan granica naše zemlje u oblasti pružanja humanitarne pomoći, ali i razvojnih projekata. Ovdje govorimo o jednom projekltu koji podržava zdravstveni sistem u BiH i zahvaljujem se udurženju Integrium koje je osiuralo 21 anestezilošli aparat za devet bolnica u našoj zemlji. – rekao je Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ Federacije BiH čini napopre kako bi se olakšale procedure za uvoz i distribuciju humanitarnih roba.