Inicijativa zastupnice Suzane Krišto za olakšice mladima

Na sjednici Sabora ŽSB, održanoj 28. svibnja 2018. zastupnica Suzana Krišto (HDZ BiH)  podnijela je Inicijativu Vladi ŽSB da izrade Program subvencioniranja kamata na stambene kredite kod prve kupovine stambene jedinice mladima do 40 godina.

 

U diskusiji na odgovor na podnesenu prethodnu inicijativu “Oslobađanje poreza na promet  prilikom kupovine prve nekretnine“, istaknula je da se slaže da županija ne može bez suglasnosti općina oslobađati obveze plaćanja poreza na promet nekretnina kod prvog stjecanja vlasništva ili suvlasništva na stambenom prostoru jer je 95% prihod općine, te tražila da joj se dostave odgovori općina na navedenu inicijativu.

„Pošto je to dug proces, a ovaj problem trebamo riješiti i omogućiti mladima da ostaju na ovima prostorima, stoga sam podnijela inicijativu da Vlada izradi Program subvencioniranja kamata na stambene kredite kod prve kupovine osobama do 40 godina i da taj program izrade u što kraćem roku.
Za prihvaćanje moje inicijative postoji mnogo razloga, a s obzirom da financijski naša županija među najstabilnijim u Federaciji BiH, te time smatram izvedivim donošenje Programa i realizacije inicijative.


Za realizaciju trebamo samo tražiti mogućnosti KAKO, a ne tražiti opravdanja, jer stanovnici naše županije traže rješenja a pogotovo mladi ljudi. Budimo županija/kanton prepoznatljivi po mnogim rješenjima koje nudimo, a ne na listi onih koji ne rješavanju mnoge nagomilane probleme, pogotova za pitanja mladih.
“ izjavila je zastupnica Suzana Krišto