Centralna BosnaInfo

IUT jedini univerzitet u SBK koji ima programe Erasmus+

 

U amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Travniku (IUT)  uz prisustvo blizu 200 studenata, profesora i asistenata, EU Info centar iz Sarajeva, u saradnji sa IUT-om, organizovao je danas  prezentaciju evropskih programa za mlade sa fokusom na Erasmus+ program i Evropski volonterski servis.

Rektora univerziteta, prof.dr. Ibrahim Jusufranić,  je naglasio kako ciljevi Erasmus+ programa nisu samo poboljšanje vještina unutar akademskog znanja te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih, već je ovaj program i prilika za interakciju različitosti, upoznavanje sa drugim kulturama i narodima, istovremeno usavršavajući i unapređujući pretpostavke Evrope budućnosti, prostora i vremena gdje će poštovanje drugog i drugačijeg biti uslov bez kojeg se ne može napredovati unutar bilo kojeg oblika pojavnosti.

iut_prezentacija2

Potvrđujući rektorove riječi da znanje jeste moć, predstavnik EU Info centra iz Sarajeva, Saša Kulukčija je predstavio Erasmus+ program kao program EU za obrazovanje, obuku, mlade i sport.

Internacionalni univerzitet Travnik (IUT) je, istovremeno bivajući obavješten od strane EU Info centra da je jedini univerzitet sa prostora Srednjobosankog kantona koji ima programe Erasmus+ koji ove godine kreću sa implementacijom, predstavljen od strane koordinatora međunarodnih odnosa, Sabahudina Hadžialića, doktoranda IUT-a.

Kroz potpisana tri inter-institucionalna ugovora sa univerzitetima iz Litvanije i Turske, stvaraju se pretpostavke za mobilnost studenata, profesora, asistenata i drugog osoblja u školskoj 2016/17 godini sa Internacionalnohg univerziteta Travnik.