Na Vlašiću počela 6. Izložba ovce pramenke i sajam travničkog sira

Na Vlašiću je danas otvorena  6. Izložba ovce pramenke i sajam travničkog/vlašićkog sira koji je okupio veliki broj uzgajivača ovaca i proizvođača sira, ali još veći broj posjetilaca iz oba bosanskohrcegovačka eniteta.

 

 

Preko 40 proizvođača travničkog/vlašićkog sira donijelo je svoje uzorke na ocjenjivanje, a stručni žiri sastavljen od uglednih profesora sa bosanskohercegovačkih univerziteta donijet će odluku o najboljim sirevima.

 

Pored rekordnog broja prijavljenih proizvođača sira, rekordan je danas i broj uzgajivača ovaca koji su predstavili svoja najbolja stada. Njih 37 je u torovima postavljenim na Gostilju predstavilo najbolja grla.

Na otvaranju manifestacije nastupili su: KUD „Karaula“, IFG „Podkraj – Turbe“ iz Travnika i Srpsko prosvjetno-kulturno društvo „Prosvjeta“ iz Kneževa.