Student Info

Pred početak akademske godine na  Sveučilištu „Vitez“ održana pripremna praktična nastava

 

Sa ciljem upoznavanja novoupisanih studenata s teorijskim i praktičnim tokovima nastave na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“, kroz sve segmente Pravila prvog ciklusa studija, u zgradi ove visokoškolske ustanove (Školska 23, Travnik) u petak je održana pripremna praktična nastava za brucoše svih četiriju fakulteta: Pravnih nauka, Poslovne ekonomije, Informacijskih tehnologija i Zdravstvenih studija.

U osobno i u ime rektora Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“, prof.dr. Mirka Puljića,  nazočne studente pozdravio je izvršni direktor Zdenko Vukić, poručivši kako je ovo Sveučilište relativno  malo, no jedno od najstarijih privatnih visokoobrazovnih ustanova u kojoj studenti stječu znanja, vještine i kompetencije koje će ih obilježiti u budućnosti i na temelju kojih će, nakon završetka studija,  moći ostvariti svoje profesionalne ciljeve.

Prvi dio pripremne praktične nastave obuhvatio je determinističko apostrofiranje svih segmenata teorijsko-obrazovnih pretpostavki za studiranje koje naši brucoši moraju poštivati, dok se drugi važniji dio odnosio na realizaciju praktičnih vježbi na matičnim fakultetima, sa ciljem realizacije i primjene naučene teorijsko-stručne osnove.

Pripremnu praktičnu nastavu realizirali su dr.sc Erdin Hasanbegović, mr. Tanja Gavrić i Lejla Tatarević, bacc.ekonomije na Fakultetu poslovne ekonomije, na Fakultetu pravnih nauka mr. Adnan Pirić i mr. Mirza Čaušević, zatim na Fakultetu zdravstvenih studija mr. Habiba Ganić, mr. Jasmina Vele Marušić i Jelena Pirner, bacc. fizioterapije i radne terapije te na Fakultetu informacijskih tehnologija mr. Mahir Zajmović i Nermina Konjalić, bacc. informatike.