ServisTravnik

Upozorenje građanima Iz Službe za zajedničke i komunalne poslove Općine Travnik

Obavještavamo građane da su završene interventne aktivnosti na saniranju šteta nakon neveremena od 18.07.2023.godine odnosno, uklanjanja uništenih stabala sa javnih površina, posebno saobraćajnih površina kao i hitni zahvati na osposobljavanju oštećene javne rasvjete.

 

 

U narednom periodu aktivnosti se nastavljaju u okviru redovnih poslova .

Međutim, neposrednim uvidom na terenu nadležni organi evidentiraju stabla na javnim površinama koja predstavljaju moguću opasnost obzirom da je već došlo do njihovog djelimičnog oštećenja ili pomjeranja koje za posljedicu može imati naknadno urušavanje.

Zbog navadenog građane molimo za oprez dok se ove aktivnosti ne riješe.

Istovremeno obavještavamo građane o njihovim obavezama iz Odluke o komunalnom redu Općine Travnik:

„Stabla i grane koje se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu pravnih ili fizičkih lica moraju se održavati na način da ne ugrožavaju bezbjednost ljudi i imovine na bilo koji način ili da ometaju odvijanje saobraćaja i prolaz pješaka ili da ne smiju smetati i zaklanjati javnu rasvjetu, vazdušne vodove i kablove.“

U narednom periodu nadležni inspekcijski organi i komunalni redari će vršiti nadzor i nalagati mjere svima onima koji ne poštuju navedene odredbe.